<
Stiinta.Cunoastere.Integritate


Metodologia procesului de evaluare


ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere


Raport de activitate 2020 - Anexa I


Fisa de evaluare 2020 - personalul cu functii de conducere


Fisa de evaluare 2020 - personalul cu functii de executie